Oppdrett - mål

Om Oss

Om Rasen

Oppdrett

Sykdommer

Oppdrett - utstilling

Oppdrett - Jakt

Oppdrett - Viltspor

Det kommer av og til spørsmål om hvilket avlsmål vi har med vårt oppdrett.
I dag er det nokså klart; friske hunder med et godt temperament må ligge i bunnen,
så kan de godt være pene og gode på brukssiden også…
Som Ole Brumm sier: "Ja, takk begge (alle) deler!"

Målet er en ting, veien å gå er nok vanskeligere.
Da vi skulle ha det første kullet, var det lite mål og mening bak. Vi hadde ei fin tispe og skulle ha et kull på henne, det er sannheten og slik er det nok for veldig mange i starten. Nå hadde vi flaks, vi fikk 5 valper, alle har vært friske, alle er røntget og fri for HD, en fra kullet er utstillings / viltsporchampion. Og vi har skjønt etter hvert at dette er ingen selvfølge….

En viss porsjon flaks må en ha, hos oss var det et godt tispemateriale som la grunn-laget. Men etter den tid har vi lagt ned mye arbeid i å forvalte det materialet på beste måte. Det har blitt mange reiser og timer i telefon for å finne hanner vi tror egner seg for våre tisper. Vi synes det er en stor fordel å se hannene, og ikke minst snakke med eierne. Det som og er viktig er at en er ærlig og ser feilene både på hann og tispe, og tenker helhet.
Kompromisser blir det alltid, den perfekte hund finnes knapt, og det kan bli lagt vekt på forskjellige ting for hver gang. Det er jo og viktig å få inn andre linjer i og med at det er så stort slektskap i rasen. Da rasen ble godkjent av den Canadiske Kennel Klubben i 1945 var det 15 hunder som ble registrert.
I og med at vi jobber såpass mye på brukssiden med egne hunder, vet vi mer hvor styrken / svakheten ligger på det området. I fjor vår fikk vi testet fem fra vårt oppdrett på jaktlig unghundbeskrivning, og vil prøve å få i gang faste tester på de framtidige kullene.

Ellers mener vi preging av valpene før levering er svært viktig og bruker mye tid på hvert kull. De blir født på et rom ved siden av kjøkkenet, der er de til de er ca 3 uker, deretter er det ut på kjøkkenet

Ållie fra kull 3 sjekker oppvasken!

før de tilslutt omtrent er over alt. Noe som går hardt utover hagen en periode…..

Mascot luker ugress

De går sammen med mor og de voksne hundene fram til levering, i tillegg er det åpent hus for de som vil håndtere en valp eller tre.
Vi har og en god del kontakt med valpekjøperne for å få tilbakemelding hvordan valpene utvikler seg på godt og vondt. Med ett kull i året er det både en overkommelig og trivelig kontakt. Så det å være "kjøkkenoppdretter" synes vi ikke er noe skjellsord...